ОТВОРЕН ПОЗИВ ДОНАТОРИМА

Удружење је локална непрофитабилна и невладина организација,основано 13. 11. 2010.г. по предлогу удружења Ц. Д. П. за Ј. Б. О. на годишњој скупштини и Покрајинског удружења као и оснивача.

Обраћамо Вам се у име удружења са седиштем у Тителу, Главна 105, просторије Главна 4.и позивамо на сарадњу. Молимо Вас да размотрите могућност финансијске подршке ради остваривања планова и програма удружења.    ПИБ 106863299.
Жиро-рачун код Р.Б.В. ад Н.Сад-екс. Тител,дин. 335-296827-37
Дев. 335000000029804569.мат.бр.28028377.дел.9499.- удружење-,,Пријатељи Титела,оболелих од церебралне и дечије парализе “Тител

ПРОГРАМ, АКТИВНОСТИ, ПЛАНОВИ и ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА

Програм је усмерен на подршку особама са инвалидитетом и њиховим породицама за једнакост са осталим члановима друштва у свим сферама свакодневног живота. Да пружи подршку и помогне у изналажењу могућности за децу и омладину за даље школовање,да олакша живот особама са инвалидитетом-посебним потребама и њиховим породицама. -Да оживи и настави рад угашеног друштва Пријатељи Титела...у виду стварања Спомен дома као неговање историјског и културног збивања од настанка до данас и у будуће за Тител и околину. Да организујемо представе,културне манифестације,едукативне радионице у склопу могућности чланова и покушамо обезбедити средства на локалном нивоу,преко Покрајине,Републике,у земљама ЕУ и шире од свих људи добре воље.

 

ПРОГРАМ ЗА ПРИСТУПАЧНОСТ

се састоји у - Планирању и стварању изграђеног окружења,услуга информација,медијске кампање у области и феномену инвалидности да заједница прихвати ове особе са посебним потребама као себи равноправне,да изађу из куће. -- Потписати споразуме о сарадњи са истим или сличним удружењима,бити препознатљив као ресурсна организација у пружању помоћи око остваривања права из области социјалне заштите при сакупљању документације-лекарских налаза,извода из МКР,држављанства,разних потврда и уверења,писању молби,представки,жалби,поможи око запослења за чланове делимично способне за рад,едукације у виду стицања сазнања из области културе,просвете,историјских знаменитости и осталих сфера живота с освртом на суживот особа са инвалидитетом и њиховихмогућности кроз програме за приступачност и једнакост у јавно говору ,раду и свакодневном суживоту са осталим грађанима. Чланови удружења ресорно по свом образовању пружају саветодавну подршку и услуге осталим члановима,организацијама и институцијама са којима остварујемо сарадњу волонтерским радом. Циљ нам је ако добијемо зграду на трајно коришћење да је приведемо намени у ,,Краћи дневни боравак са едукативном радионицом и део у виду њиховог другог Дома за самостални живот-1 покретан,1 полупокретан и 1 непокретан члан уз помоћ геронто домаћица да би себи живот учинили лакшим,лепшим,достојним човека са мање бриге за ширу друштвену заједницу и породицу,да постану корисни друштву и себи и тако стекну своје самопоуздање и осећај да ником нису потребни.